Warrior 2 Kru Note

2 ขั้วคู่ขนานของการฝึก โยคะ

ไม่มีผิด ไม่มีถูก ในการฝึกทั้งสองมุมมอง เพียงแต่เราจะเอาอะไรจาก โยคะ มานำชีวิตเรากันก็เท่านั้นเอง จะฝึกทั้งสองแบบเลยก็ได้