Kru Nin

บันดะ (พันธะ)…

บันดะ ถ้าฝึกได้ถูกต้อง.. ชีวิตในการฝึกโยคะ.. ก็จะรุ่งโรจน์แต่ถ้าล็อคแบบผิด ๆ นี่….. ชีวิตมันจะ….. **รุ่งริ่ง** เอาง่าย ๆ