Sukh

ครูสุข: ต่อยอดโยคะ ผสมผสานศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหว

ครูสุข เป็นครูอีกหนึ่งท่านที่หลายคนเฝ้ารออยากเรียนด้วย เราอาจเคยได้เห็นภาพครูสุขกับการฝึกออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ