Blog by

Yovigator Editor Team

ครูนิน
Interview
Yovigator Editor Team

ครูนิน: บนเส้นทางโยคะกว่า 20 ปี

ครูนิน ครูโยคะที่บอกกับเราว่าไม่ได้เริ่มจากใจรัก แต่ในที่สุดแล้วก็ได้เดินอยู่บนเส้นทางโยคะมากว่า 20 ปี อะไรทำให้ครูนินเลือกเดินบนเส้นทางนี้

Note
Interview
Yovigator Editor Team

ครูโน้ต: โยคะจากกายสู่ใจ

ครูโน้ตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ความเจ็บป่วยทางกายพามาให้รู้จักกับโยคะ แต่มาถึงวันนี้โยคะรักษาครูโน้ตไม่ใช่แค่กายภายนอก แต่ยังเยียวยาไปจนถึงภายในจิตใจ

[]