Interview

Sukh

ครูสุข: ต่อยอดโยคะ ผสมผสานศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหว

ครูสุข เป็นครูอีกหนึ่งท่านที่หลายคนเฝ้ารออยากเรียนด้วย เราอาจเคยได้เห็นภาพครูสุขกับการฝึกออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ

ครูนิน

ครูนิน: บนเส้นทางโยคะกว่า 20 ปี

ครูนิน ครูโยคะที่บอกกับเราว่าไม่ได้เริ่มจากใจรัก แต่ในที่สุดแล้วก็ได้เดินอยู่บนเส้นทางโยคะมากว่า 20 ปี อะไรทำให้ครูนินเลือกเดินบนเส้นทางนี้

Note

ครูโน้ต: โยคะจากกายสู่ใจ

ครูโน้ตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ความเจ็บป่วยทางกายพามาให้รู้จักกับโยคะ แต่มาถึงวันนี้โยคะรักษาครูโน้ตไม่ใช่แค่กายภายนอก แต่ยังเยียวยาไปจนถึงภายในจิตใจ

[]