Mindfulness Yoga with Note

ครูผู้สอน

Note

ระดับ

พื้นฐาน

ความยาว (นาที)

480

อายุคอร์ส (วัน)

365

Current Status
Not Enrolled
Price
1,920 บาท
Get Started
This course is currently closed

Mindfulness Yoga เป็นการใช้อาสนะหรือท่าทางดัดตนต่าง ๆ ในตำราดั้งเดิมผสมผสานกับการทำโยคะประยุกต์เข้ามาปรับสมดุลร่างกายของเรา โดยมีหลักการคือ ครบทิศทางของร่างกาย และมีอิริยาบถที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ร่างกายเราสมดุล ลดอาการตึงเครียดกล้ามเนื้อ ทำให้เรามีภาวะที่ปกติ และมีชีวิตชีวามากขึ้น

ไม่เท่านั้น อาสนะที่เราได้นำสอนในคลาสยังเชื่อมโยงให้เราได้มีภาวะของการฝึกรู้จักจิตใจตนเองด้วย โดยแต่ละคลาสผู้ฝึกจะได้เข้าใจตัวรู้หรือสภาวะแห่งสติได้มากขึ้น โดยมีการไล่เรียงคลาสฝึกจากเบสิคไปจนถึงคลาสที่มีความซับซ้อนในการฝึกมากขึ้น เพื่อให้ผู้ฝึกได้เข้าใจความหลากหลายของกล้ามเนื้อและทำให้เราได้ฝึกพัฒนาภายในไปได้ด้วย

แชร์คอร์สนี้!

แชร์บน Facebook
แชร์บน Twitter
[]