Note

ครูโน้ต

ผู้ที่เคยประสบปัญหาภาวะทางกายเจ็บปวดทรมานและจิตใจที่ไม่ค่อยได้รับการดูแล จนได้มาพบกับโยคะและได้เรียนรู้จนเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักการโยคะ Mindfulness Yoga โดยจบจาก Byron Yoga Centre Australia ทำการสอนโยคะในสไตล์ Mindfulness Hatha Vinyasa มีความสนใจในการใช้โยคะเพื่อพัญนาจิต โดยมีลูกศิษย์ที่ได้ประโยชน์ในแนวทางนี้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยครูโน้ตได้เปิดอบรมการฝึกในแนวทางนี้ทั้งในและต่างประเทศอยู่ตลอด เป็นครูที่ได้รับการ Certified จาก Yoga Alliance และได้สอนให้กับองค์กรระดับชาติอย่าง
World Yoga Alliance อินเดียด้วย

เรียนรู้การฝึกโยคะในแบบไม่หลงทาง โดยใช้แก่นโยคะในการนำฝึก ได้ประโยชน์ตรงตามหลักทั้งเรื่องสมดุล ระบบการหายใจ และสมาธิ การสอนในแต่ละครั้งของครูโน้ตเรียกได้ว่าลึกซึ้ง ได้ทั้งกล้ามเนื้อและภาวะความสงบทางจิต และนำไปฝึกฝนด้วยตนเองได้

เรียนกับครู Note

แชร์เลย!

Share on facebook
แชร์บน Facebook
Share on twitter
แชร์บน Twitter
[]