Note

ครูโน้ต

ผู้ที่เคยประสบปัญหาภาวะทางกายเจ็บปวดทรมานและจิตใจที่ไม่ค่อยได้รับการดูแล จนได้มาพบกับโยคะและได้เรียนรู้จนเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักการโยคะ Mindfulness Yoga โดยจบจาก Byron Yoga Centre Australia ทำการสอนโยคะในสไตล์ Mindfulness Hatha Vinyasa มีความสนใจในการใช้โยคะเพื่อพัญนาจิต โดยมีลูกศิษย์ที่ได้ประโยชน์ในแนวทางนี้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยครูโน้ตได้เปิดอบรมการฝึกในแนวทางนี้ทั้งในและต่างประเทศอยู่ตลอด เป็นครูที่ได้รับการ Certified จาก Yoga Alliance และได้สอนให้กับองค์กรระดับชาติอย่าง
World Yoga Alliance อินเดียด้วย

เรียนรู้การฝึกโยคะในแบบไม่หลงทาง โดยใช้แก่นโยคะในการนำฝึก ได้ประโยชน์ตรงตามหลักทั้งเรื่องสมดุล ระบบการหายใจ และสมาธิ การสอนในแต่ละครั้งของครูโน้ตเรียกได้ว่าลึกซึ้ง ได้ทั้งกล้ามเนื้อและภาวะความสงบทางจิต และนำไปฝึกฝนด้วยตนเองได้

เรียนกับครู Note

แชร์เลย!

แชร์บน Facebook
แชร์บน Twitter
[]