โยคะพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น by ครูนิน

โยคะอิงหลักการตำราดั้งเดิมซึ่งบันทึกไว้ใน ”โยคะสูตร” ของ ปตัญชลี ไว้ก่อน ค.ศ. คงซึ่งไว้ด้วยหลักการ “สถิระ สุขัม อาสนัม” คือมีความมั่นคงและมีความสุข…อยู่ในทุกขณะ…ที่กำลังฝึกอาสนะ ถ้าฝึกตามหลักการนี้…เป็นประจำ.. เส้นลมปราณทั้ง 72,000 เส้นในร่างกาย..จะมีพลังงานไหลเวียนสะดวก ซึ่งจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง…มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง… ไม่มีการบาดเจ็บในขณะที่ฝึก และยังส่งผลให้…มีสุขภาพทางใจที่ดีขึ้นอีกด้วย

฿2,200.00

[]