นโยบายการคืนเงิน

Refund Policy

หากผู้ใช้บริการเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ yovigator@gmail.com

โดยผู้ใช้บริการสามารถขอเงินคืนได้ หากผู้ใช้บริการผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งขอเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากวันที่ผู้ใช้บริการได้ชำระเงินคอร์สออนไลน์
  • ผู้ใช้บริการเริ่มรับชมวิดีโอไม่เกิน 10% ของวิดีโอทั้งหมดในคอร์สออนไลน์นั้น
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้เรียนเอง
  • ผู้ใช้บริการยังไม่ได้รับของสมมาคุณและ/หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ จากคอร์สออนไลน์นั้น (กรณีที่คอร์สออนไลน์นั้นมีของสมนาคุณและ/หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ)
[]