โยคะครูนิน

……..ความเหมือน…. ที่แตกต่าง

การฝึกที่เคยผ่อนคลายสบายกลายเป็นความตึงเครียด “สุขะ สถิระ อาสนัม” หัวใจหลักในการฝึกเริ่มกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำราน้อยคนนักที่จะใส่ใจปฏิบัติตาม